Bãi chôn lấp chất thải tỉnh Đồng Nai

13/12/2013

Thi công màng chống thấm HDPE và vải địa kỹ thuật không dệt Bãi chôn lấp chất thải tỉnh Đồng Nai

Hiện nay, khu xử lý chất thải Quang Trung đang được chủ đầu tư là Cty cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) khẩn trương xây dựng tại ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cách QL 20 (km số 7 - 225 Đà Lạt) khoảng 2,5 km và cách thị trấn huyện Thống Nhất khoảng 8 km. Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý chất thải thông thường (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại) và chất thải nguy hại. Dự án đầu tư bao gồm kết cấu hạ tầng, các hạng mục phụ trợ, bãi chôn lấp và các hạng mục công trình tái chế, tái sử dụng, xử lý, tiêu hủy chất thải. Trong dự án này, nhiều công nghệ tiên tiến được lựa chọn xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại, trong đó có công nghệ đốt. Với công nghệ này, khối lượng tro để chôn lấp rất ít, chỉ chiếm 15% khối lượng chất thải, không có nước rác, xử lý 99% khí độc hại nên yếu tố môi trường được đảm bảo.

Lãnh đạo SDV cho biết: “Đầu tư xây dựng dự án khu xử lý chất thải Quang Trung là việc làm cấp bách để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh nhà, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Đồng Nai. Chưa vội tính đến chuyện lời lỗ nhưng hiệu quả về môi trường từ dự án này là rất rõ, đồng thời đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường cũng là trách nhiệm của một DN, đặc biệt là DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ KCN và dịch vụ môi trường như SDV. Chính vì vậy, thời gian qua, SDV đã tập trung tối đa mọi nguồn lực cho dự án này để sang năm 2010, dự án có thể đi vào hoạt động, góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”.

Với Đồng Nai, không chỉ cần một mà cần nhiều dự án như khu xử lý chất thải Quang Trung để tạo thành một hệ thống xử lý rác công nghiệp, sinh hoạt chuyên nghiệp, bài bản nhằm giải quyết triệt để tình trạng nhức nhối về rác thải trong nhiều năm qua. Và một thực tế không mới nhưng luôn cần ý thức cao độ về bảo vệ môi trường của mỗi  người dân, mỗi DN là: mỗi người dân, đặc biệt là các DN cần chung tay hành động, phối hợp với chính quyền để cùng tạo nên một môi trường xanh.

Bình luận
Chưa có phản hồi