Dự án bãi chôn lấp chất thải rắn TX Tam Điệp - Ninh Bình

27/10/2013

Dự án bãi chôn lấp chất thải rắn TX Tam Điệp - Ninh Bình

Thi công màng chống thấm HDPE 2.0mm kết hợp màng chống thấm Bentonite và Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực cao thi công hố xử lý chất thải rắn TX Tam Điệp - Ninh Bình
Bình luận
Chưa có phản hồi