Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại Dự án xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin Sân bay Đà Nẵng

27/10/2013

Thi công màng chống thấm bentonite kết hợp HDPE dự án xử lý môi trường Dioxin sân bay Đà nẵng


Khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng được coi là một “điểm nóng” 
dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại ở sân 
bay sau cuộc chiến tranh Việt – Mỹ. Được sự phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ Việt Nam năm 2011, USAID và Bộ Quốc phòng Việt 
Nam (BQP) cùng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân 
bay Đà Nẵng nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin và qua đó loại bỏ nguy 
cơ phơi nhiễm dioxin cho cộng đồng xung quanh, đồng thời phát triển 
năng lực cho phía Việt Nam để có thể thực hiện các hoạt động xử lý 
tương tự tại các khu vực khác ở Việt Nam. 
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 
Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Môi trường trong đó có 
phân tích các điều kiện của Sân bay Đà Nẵng và đã đánh giá một số 
công nghệ xử lý dioxin. Công nghệ khử hấp thu nhiệt được xác định 
là biện pháp minh chứng khoa học và hiệu quả nhất để tiêu hủy dioxin 
và có tác động thấp nhất đến sức khỏe con người và môi trường 
trong điều kiện đặc trưng của Sân bay Đà Nẵng. 
 
Ước tính có khoảng 73.000mđất bùn nhiễm bẩn dioxin tại Sân bay 
Đà Nẵng sẽ được đào lên và đưa vào trong một kết cấu mố kín được 
xây dựng trong khu vực sân bay theo 2 giai đoạn. Đất bùn trong mố 
sẽ được xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt, nghĩa là nung nóng 
đất và bùn đến một mức nhiệt độ cao (tối thiểu 335ºC) để tiêu hủy 
dioxin. Sau xử lý, đất và bùn này sẽ được xét nghiệm để đảm bảo 
đáp ứng các tiêu chuẩn làm sạch của Việt Nam. Đất bùn sau xử lý sẽ 
được lấy ra khỏi mố và được sử dụng làm đất san lấp trên công 
trường Sân bay Đà Nẵng. 
 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho công nhân làm việc tại Dự án Xử 
lý Môi trường Sân bay Đà Nẵng cũng như nhân viên của sân bay và 
cư dân địa phương là quan tâm hàng đầu của Dự án. Dự án đang 
tuân thủ các thực hành quốc tế tốt nhất và thực hiện quan trắc môi 
trường để đảm bảo các vật liệu nhiễm bẩn (đất, bùn, bụi và chất thải) 
sẽ không phát tán ra bên ngoài công trường dự án. Dự án cũng sẽ 
tuân thủ các thực hành về an toàn được quốc tế chấp nhận đối với 
những nơi có chất thải độc hại cho mọi hoạt động xử lý và tất cả công 
nhân sẽ được giám sát và được yêu cầu mang các thiết bị bảo hộ cá 
nhân phù hợp. 
 
CÁC ĐỐI TÁC PHÍA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NHÀ THẦU CỦA USAID 
BQP – Quân chủng Phòng không Không quân: Chủ Dự án; chịu 
trách nhiệm đảm bảo Dự án đáp ứng mọi quy định và luật của Việt 
Nam về bảo vệ môi trường. 
USAID: Cơ quan thực hiện; chịu trách nhiệm tìm kiếm các nhà thầu 
thực hiện công trình. 
Các nhà thầu của USAID: CDM Smith (Nhà thầu Quản lý Thi công), 
Tetra Tech, Inc. (Nhà thầu Đào xúc và Thi công), TerraTherm, Inc. 
(Nhà thầu xử lý Khử hấp thu nhiệt). 
Các bên liên quan/Đối tác: UBND Thành phố Đà Nẵng; Văn phòng 
33, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đại sứ quán Mỹ. 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi